رویکردهای شناخت سازمان و ضرورت برنامه‌ریزی جهت تحول بنیادین
نوع دوره : حضوری
مدرس : دکتر رمضان میرعباسی
تاریخ شروع دوره : 22 آبان 1400
تاریخ پایان دوره : 24 آبان 1400
ساعت شروع دوره : 08:30:00
ساعت پایان دوره : 14:30:00

سرفصل ها :

تعریف سیستم و شروط آن، رویکردهای شناخت و حل مسأله در نظام‌های اجتماعی، وظیفه بنیادی مدیریت، راهکارهای مواجه با مسأله و بی‌نظمی در سازمان، انواع اصلی مدیریت سنتی، سطوح مسأله خیز در سازمان، رویکرد‌های برنامه ریزی در نظام‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی، تمرکز روی برنامه‌ریزی هنجاری با رویکرد تعاملی

توضیحات :

دوره در دو روز، و هر روز به مدت 4 ساعت (جمعا به مدت 8 ساعت) برگزار می‌گردد. مخاطبان این دوره، مدیران ارشد و میانی شرکت‌های بازرسی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری کلیه رشته‌ها می باشند.