ثبت نام دانشجویی اصول بازرسی و نمونه برداری از کالا

ثبت نام دانشجویی اصول بازرسی و نمونه ...


تعاریف، مفاهیم و واژگان بازرسی فنی مراحل بازرسی و اصول بازرسی کالا روشهای اجرائی ارزیابی انطباق کالای وارداتی نمونه چک لیست های بازرسی کالا اصول اخلاق حرفه ای در بازرسی روش های نمونه برداری


فایل دانلودی
205,000 هزار تومان