نام و نام خانوادگی : آرش ظهراب نیا
جنسیت : آقا
سطح تحصیلات : لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت هتلداری
کشور : ایران استان : تهران شهر : تهران

زمینه فعالیت :

کارشناس ارزیاب امور خدمات،تجهیزات و نیروی انسانی

اطلاعات بیشتر :