قسمت سوم: گفتگو با سپهر قاسمیلینک پادکست : https://insnet.ir

قسمت سوم: مصاحبه با علی مختاری-بخش دوم


قسمت دوم: مصاحبه با علی مختاری


قسمت اول: مصاحبه با ابوالفضل محمدزکی