بررسی تغییرات مقررات ارزی-بازرسی کالاهای وارداتی

بررسی تغییرات مقررات ارزی-بازرسی کالاهای ...


تاریخ شروع دوره : 07 مهر 1401
مبانی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 17020:2012

مبانی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 1702 ...


تاریخ شروع دوره : 12 مرداد 1401
استانداردسازی تاسیسات گردشگری

استانداردسازی تاسیسات گردشگری


تاریخ شروع دوره : 01 تیر 1401
اصول بازرسی و نمونه برداری از کالا

اصول بازرسی و نمونه برداری از کالا


تاریخ شروع دوره : 25 بهمن 1400
رویکردهای شناخت سازمان و ضرورت برنامه‌ریزی جهت تحول بنیادین

رویکردهای شناخت سازمان و ضرورت برنامه‌ری ...


تاریخ شروع دوره : 22 آبان 1400