رویکردهای شناخت سازمان و ضرورت برنامه‌ریزی جهت تحول بنیادین

رویکردهای شناخت سازمان و ضرورت برنامه‌ریزی جهت تحول بنیادین


دوره در دو روز، و هر روز به مدت 4 ساعت (جمعا به مدت 8 ساعت) برگزار می‌گردد. مخاطبان این دوره، مدیران ارشد و میانی شرکت‌های بازرسی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری کلیه رشته‌ها می باشند.
دوره : مدیریت
هزینه : 600,000 تومان