نام و نام خانوادگی : داود مظاهری
جنسیت : آقا
سطح تحصیلات : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک و صنایع
کشور : ایران استان : تهران شهر : تهران

زمینه فعالیت :

بازرس کالا بازرس جوش بازرس مکانیک

اطلاعات بیشتر :

بازرس مخازن ذخیره مواد نفتی اتمسفریک و خطوط انتقال مرتبط با مخازن