نام و نام خانوادگی : سید آرش گلستانی شاد
جنسیت : آقا
سطح تحصیلات : لیسانس
رشته تحصیلی : شیمی
کشور : ایران استان : مرکزی شهر : اراک

زمینه فعالیت :

بازرسی مخازن تحت فشار کارشناس ارزیاب امور خدمات،تجهیزات و نیروی انسانی کارشناس ارزیاب امور ایمنی و بهداشت بازرس کالا بازرس مکانیک

اطلاعات بیشتر :

سرپرست بازرسی و نظارت بر مواد و محصول (ایکا) در پتروشیمی شازند