رحمان اکبربیگلو

رحمان اکبربیگلو

ایران - ارومیه


کارشناس ارزیاب امور فنی، ساختمانی و تاسیسات کارشناس ارزیاب امور خدمات،تجهیزات و نیروی انسانی بازرس کالا بازرس جوش بازرس رنگ
اطلاعات بیشتر
علی محفوظی

علی محفوظی

ایران - یزد


بازرس کالا بازرس تجهیزات الکتریکی
اطلاعات بیشتر
الهام بردبار

الهام بردبار

ایران - اسلامشهر


بازرس کالا
اطلاعات بیشتر
سید آرش گلستانی شاد

سید آرش گلستانی شاد

ایران - اراک


بازرسی مخازن تحت فشار کارشناس ارزیاب امور خدمات،تجهیزات و نیروی انسانی کارشناس ارزیاب امور ایمنی و بهداشت بازرس کالا بازرس مکانیک
اطلاعات بیشتر
ساکو کیوانی فر

ساکو کیوانی فر

ایران - مهاباد


بازرسی شهر بازی کارشناس ارزیاب امور فنی، ساختمانی و تاسیسات بازرس تجهیزات دوار بازرس مکانیک
اطلاعات بیشتر
احمد حشمتیان

احمد حشمتیان

ایران - شیروان


بازرس جوش
اطلاعات بیشتر
داود مظاهری

داود مظاهری

ایران - تهران


بازرس کالا بازرس جوش بازرس مکانیک
اطلاعات بیشتر
رویا حاجی علیزاده

رویا حاجی علیزاده

ایران - کرمان


بازرس کالا
اطلاعات بیشتر
آرش ظهراب نیا

آرش ظهراب نیا

ایران - تهران


کارشناس ارزیاب امور خدمات،تجهیزات و نیروی انسانی
اطلاعات بیشتر
غلامرضا زارعی

غلامرضا زارعی

ایران - قزوین


کارشناس ارزیاب امور فنی، ساختمانی و تاسیسات بازرس کالا
اطلاعات بیشتر
عماد عسکری

عماد عسکری

ایران - آبادان


کارشناس ارزیاب امور فنی، ساختمانی و تاسیسات کارشناس ارزیاب امور خدمات،تجهیزات و نیروی انسانی
اطلاعات بیشتر
محسن جهان بازی

محسن جهان بازی

ایران - شیراز


بازرسی مخازن تحت فشار کشتی
اطلاعات بیشتر