اطلاعیه نحوه پذیرش قبول شدگان در آزمون کشوری انتخاب کارشناس رسمی استاندارد

پذیرفته شدگان  نسبت به تکمیل مدارک مندرج در اطلاعیه پیوست و تحویل به ادارات کل استاندارد استان‌ محل سکونت از روز شنبه مورخ 1402/09/25  لغایت روز پنجشنبه مورخ 1402/10/14 اقدام نمایند.

جهت مشاهده مدارک کلیک کنید.

برای ثبت نظر باید وارد شوید