پیش به سوی یادگیری با تلفن های همراه

ویژگی های فنی بهره گیری از فناوری تلفن های همراه در بخش آموزش،اخیراً بازنگری شد.

یادگیری از طریق تلفن همراه طی سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته و اهمیت آن در چنین برهه زمانی حتی بیش از پیش می باشد.فناوری تلفن همراه با توجه به اینکه تقریبا کل جهان تحت پوشش شبکه تلفن همراه بوده و همچنین دسترسی به اینترنت از طریق آن، تبدیل به ابزاری قدرتمند در بخش یادگیری شده است. همانطور که از افزایش تنوع موضوعات تحقیقاتی، تعداد روش ها و محققان نیز مشخص است، عرصه فناوری تلفن همراه به سرعت در حال رشد بوده و مطالعات نشان می دهندکه مزایای زیادی از جمله فراهم سازی یادگیری مبتنی بر شرایط (Context based learning)، پرورش یادگیری خود تنظیمی (self-regulating) و خود بازتابی (self-reflection) و تقویت ارتباط بینفرهنگی دارد.

ویژگی فنی ISO/IEC TS 29140 ، با عنوان فناوری اطلاعات برای یادگیری، آموزش و تمرین- عدم سکونت در یک جا و فناوری های تلفن همراه، به منظور فراهم سازی محیط های یادگیری، آموزش و تمرین که مناسب با نیازهای متمایز شرکت کنندگان باشد، مدل اطلاعاتی یک یادگیرنده را ارائه می دهد. این ویژگی فنی اخیرا با عبارات، تعاریف و موارد استفاده جدید به روز رسانی شده تا بیش از پیش منطبق با محیط های یادگیری امروز باشد.

پروفسور Mohammad Ally ، استاد دانشگاه آتاباسکا کانادا و مدیر پروژه گروه کارشناسان تدوین کننده این استاندارد، اظهار می دارد: یادگیری از طریق موبایل علاوه بر راهنمایی و حمایت از نقاط مختلف جغرافیایی، می تواند موجب ارائه دسترسی بهتر به اطلاعات و محتوای درسی شود.

او همچنین می افزاید: چنانچه یادگیری از طریق موبایل به طور کامل و مطلوب اجرا شود، می تواند باعث افزایش بازدهی و بهره وری یادگیری، آموزش و تمرین در بخش های مختلف شود.

ویژگی فنی ISO/IEC TS 29140 توسط کمیته فنی ISO/IEC JTC 1/SC 36، فناوری اطلاعات برای یادگیری، آموزش و تمرین، تدوین شده که مسئولیت دبیرخانه آن به عهده کره جنوبی است.

منبع: سایت ایزو

مترجم: میلاد صادق نژادی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

برای ثبت نظر باید وارد شوید