استانداردهای بین المللی در تجارت جهانی غلات و خوراک دام و طیور

نویسنده: سارا مان (Sarah Mann)، مدیر فنی (اعضای تایید شده)، GAFTA

مترجم: سید علی اشرف طالش-دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک و معاون اجرایی شرکت بازرسی پرنیان پایش اندیشه کادوس- عضو GAFTA

"مقدمه مترجم:

انجمن تجارت بین‏ المللی غلات و خوراک دام و طیور (Grain And Food Trade Association) به اختصار GAFTA انجمنی برای تجارت بین‏ المللی است که بیش از 1800 عضو در 95 کشور جهان دارد. هدف GAFTA بهبود و توسعه تجارت جهانی در زمینه محصولات کشاورزی و همچنین حمایت از منافع اعضای این انجمن در سطوح تجارت بین ‏المللی می باشد."

تجارت بین المللی محصولات کشاورزی، فاکتور ضروری درتامین امنیت جهانی است که جمعیت آن رو به رشد است تا از موثر و ایمن بودن انتقال غذا از مناطقی که در آن مازاد است به مناطقی که برای آن تقاضا وجود دارد، مطمئن شد. ماموریت GAFTA ارتقا تجارت آزاد است و ما (GAFTA) خدماتی را فراهم می کنیم تا انتقال محصولات فله و سایر محصولات در سرتاسر دنیا تسهیل یابد. اعضای تایید شده (Approved Registers) که تحت پوشش دستورالعمل، استاندارد ها و قوانین عمل می نمایند، مکانیزم های حمایتی کلیدی هستند.

در فرم های قرارداد GAFTA، الزامات ویژه ای در خصوص خدمات فنی وجود دارند که برای تجارت محصولات کشاورزی لازم و ضروری می باشند. این خدمات فنی شامل آزمون، ضد عفونی کردن، نظارت، نمونه برداری و اندازه گیری وزن می باشند. GAFTA اعضایی را معرفی می نماید که این خدمات را با پایبندی به استاندارد ها و دستور العمل ارائه داده و از طریق ممیزی های مستقل، انطباق فعالیت های خود را با الزامات ارزیابی می کنند .

اعضایی که این الزامات را برآورده می کنند در لیست اعضای تایید شده (Approved Registers) در وبگاه GAFTA به نشانی Gafta.com/membership-directory قابل دسترس می باشند.

 

الزامات مشخصی برای اعضای تایید شده وجود دارد که هرکدام استاندارد مرتبط با خود را دارد که توسط یک گروه متخصص تهیه شده که این گروه ها نماینده انواع مختلف تجارت و از مناطق مختلف جغرافیایی می باشند.

هر کدام از اعضای تایید شده می بایست از طریق برنامه اعطای گواهینامه معتبر و بصورت مستقل ممیزی شود.

اعتبارسنجی های بین المللی مرتبط برای شرکت های بازرسی، استاندارد ISO17020 و برای خدمات آزمایشگاهی، استاندارد ISO17025 می باشد. استاندارد GAFTA برای نظارت، نمونه برداری و کنترل وزن و برای آنالیز و آزمون، گواهی های جایگزینی را برای اعضایی که بدنبال اخذ اعتبار کامل نیستند، فراهم می نماید. استاندارد GAFTA ، به عنوان تنها استاندارد بین المللی برای ضدعفونی کردن محصولات کشاورزی شناخته می شود و هیچ جایگزین دیگری برای آن موجود نیست. هر کدام از استاندارد GAFTA بصورت مستقل و بطور سالانه توسط نهاد صادر کننده گواهی بین المللی، NSF International مورد بازرسی مجدد قرار میگیرد.

 

فواید استاندارد های بین المللی

استاندارهای بین المللی موجب شکل گیری فهم متقابل شده و بهترین دستورات مورد انتظار از تجارت ها را مشخص می نماید. آنها یک رویکرد متحد را بوجود می آورند بنابراین تجارت جهانی را با اطمینان تسهیل می نمایند. فواید کلیدی استاندارد های بین المللی در برابر استاندارد های ملی هر کشور، زدودن تاخیرات و موانع بر تجارت می باشد. آن ها موجب ساده شدن تجارت میشوند چرا که بصورت جهانی و بر اساس یک استاندارد قابل درک عمل می کنند و با آن انطباق دارند و موجب افزایش احتمال سازگاری با الزامات قراردادی در هنگام تحویل کالا و کاهش مشکلات میشوند.

استاندارد ها موجب میشوند تا سازمان ها  مطمئن شوند رویه هایشان بر روی آنچه که برای تجارت، کارمندان و مشتری هایشان مهم است، متمرکز است. آن ها چارچوبی را فراهم می نمایند تا اپراتورهای کم تجربه بتوانند ارتقا بیابند و تجارت را بین المللی تر انجام دهند. آن ها میتوانند از آخرین روش ایده آل بنحو موثر بیاموزند. انطباق با استاندارد های بین المللی میتواند مشتریان جدیدی فراهم نماید و در نتیجه پایداری اقتصادی را افزایش می دهد.

استاندارد ها اغلب شامل تعهداتی در خصوص تهیه بستر های آموزشی می باشند و استانداردGAFTA در این زمینه دارای جزئیات فراوانی می باشد. GAFTA از اعضای خود، با فراهم نمودن طیفی از فرصت های آموزشی از طریق دوره های حضوری، سمینار ها و آموزش آنلاین، حمایت می کند. ارزیابی انطباق (VOC) مستقل یک کلید برای اطمینان مشتری می باشد. بازرسی چیزی برای ترس نباید باشد. آن ها نه تنها ارزیابی مستقل را فراهم می نمایند بلکه میتوانند نواحی پیشرفت را نمایان سازند که در نتیجه تجارت در بازارجهانی مستحکم تر خواهد شد.

بعلاوه بازرسی موجب افزایش اطمینان مشتری از طریق اینکه کنترل های مستقل صحیح صورت میپذیرد، میشود و نیازی نیست که مشتریان خودشان کنترل مجدد نمایند. مشتریان در خصوص اینکه این خدمات می بایست چگونه انجام شوند تخصص ندارند بنابراین با بهره گیری از اعضای تایید صلاحیت شده، می توانند مطمئن شوند که آیا آنها رویه های صحیح را دنبال می کنند؟ بدنبال آن، اطمینان مشتری را از طریق به رسمیت شناختن لوگو اعضای تایید شده که ابزار بازاریابی قدرتمندی برای خدماتشان است، افزایش دهند.

ناظران مورد تایید GAFTA

ناظران توسط خریداران و فروشندگان جهت نظارت بر بارگیری و تخلیه کشتی بکار گرفته میشوند و ناظران، به منظور اطمینان از انطباق کالا با الزامات قراردادی از محصول مورد نظر نمونه برداری میکنند. ناظر می بایست وزن کالاها را ارزیابی و محموله را برای حفظ یکپارچگی کالاها پلمپ نماید.

مطابق دستورالعمل، ناظران تایید شده GAFTA می بایست مطابق استاندارد ISO17020، ارزیابی انطباق -الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهادی انجام دهنده بازرسی، یا مطابق استاندارد GAFTA در خصوص نظارت، نمونه برداری و کنترل وزن ممیزی شده و به قوانین GAFTA پایبند باشند.

استاندارد GAFTA الزاماتی را وضع نموده است که می بایست توسط ناظران بهنگام بازرسی و نظارت محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین الزاماتی به منظور بیطرفی و بهره مندی از پیمانکاران و منابع خارجی فراهم نموده که همه این موارد برای انجام یک تجارت مورد اعتماد هائز اهمیت است.

تامین غذای ایمن قلب ماموریت GAFTA می باشد و نقشی که ناظران ایفا می کنند در استاندارد با عنوان "بازرسی محموله هنگام بارگیری" پوشش داده شده است. این یک مثالی است از اینکه چگونه GAFTA با نهاد های اطمینان بخش دیگر از طریق ارجاع به منابع بین المللی حمل و نقل خوراک دام و طیور، همکاری می نماید بنابراین استاندارد GAFTA، استاندارد های ایمنی غذا و خوراک دام و طیور اتحادیه اروپا و استاندارد های بین المللی حمل و نقل جاده ای، ریلی و آبی پیش از بارگیری را پوشش میدهد.

ناظران تایید شده GAFTA مسئول برداشت نمونه های کالاهای تجاری می باشند. GAFTA در خصوص اینکه چطور می بایست نمونه برداری صورت پذیرد دستورالعمل با جزئیات به شماره GAFTA 124 فراهم نموده است.

آزمایشگاه های تایید شده GAFTA

آزمایشگاه های تایید شده GAFTA گواهی آزمون صادر میکنند و کیفیت کالا را با مندرجات قرارداد ارزیابی نموده و به فروشنده و خریدار ارائه می نمایند. نمونه های مورد آزمون، بعنوان نماینده  از کالای بارگیری یا تخلیه تهیه می شوند.

همچنین برای نشان دادن انطباق با الزامات گواهی، آزمایشگاه های مورد تایید GAFTA می بایست در دوره Ring Test Scheme(GRTS) شرکت نمایند.GRTS یک برنامه آزمون مهارت بین آزمایشگاهی است که توانایی آزمایشگاه را در رابطه با صدور نتایج دقیق، قابل اعتماد و داده های آنالیزی تکرار پذیر نشان میدهد و با 2 بار حضور در سال توانایی هایشان را نشان میدهند. GRTS بیش از 300 شرکت کننده دارد و یکی از معدود برنامه های موجود جهت تعیین مهارت آزمون کردن بین المللی برای محصولات کشاورزی می باشد.

آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده  می بایست موافقت خودشان را جهت فراهم نمودن شرایط آزمون بر اساس روش های مورد قبول که جزئیات آن در GAFTA N0130 Register of Analytical Methods آمده اعلام کنند. آزمایشگاه ها می بایست برای انجام هر آزمون تا جایی که ممکن است از روش های هم تراز ISO استفاده نمایند و در صورتیکه روش مناسب ISO وجود نداشته باشد GAFTA روش خودش را فراهم نموده است. روش های آزمون بطور منظم توسط گروه متخصص مورد تایید GAFTA در زمینه مشاوره تجارت مورد بررسی قرار میگیرند.

 

شرکت های ضد عفونی کننده مورد تایید GAFTA

ضد عفونی کردن کالاهای تجاری برای جلوگیری از هجوم آفات و یا برآوردن الزامات کشور وارد کننده لازم است. ضد عفونی کردن ایمن و موثر موجب میشود مردم در سلامت باقی بمانند، محیط زیست آسیب نبیند و تمام آفات در هر مرحله از تکامل، از بین بروند و در نهایت محموله آسیب نبیند. به دلایل بالا عملیات ضد عفونی کردن می بایست توسط یک شرکت مورد تایید GAFTA به هنگام بارگیری و تخلیه انجام شود. بسیاری از عملیات ضد عفونی کردن محصولات کشاورزی که بصورت بین المللی تجارت میشوند، بر روی عرشه کشتی و محفظه های قرارگیری کالا توسط گاز فسفین انجام میشود.

استاندارد GAFTA برای ضد عفونی ایمن و موثر الزامات با جزئیات فراهم کرده است. این الزامات با در نظر گرفتن قوانین بین المللی کشتیرانی که چطور شرکت ضد عفونی کننده در طول زمان حمل که حضور ندارد، کارکنان ارشد و خدمه کشتی را اطمینان می بخشد که ایمن باقی می مانند. فرایند ضد عفونی با افزودن گاز ضد عفونی کننده به محصول پایان نمی یابد، تهویه مخزن کشتی و صدور گواهی Gas Clearance Certificate می بایست توسط یک شرکت متخصص ضد عفونی کننده یا مقام های ذی صلاح ملی مسئول صورت پذیرد. اندازه گیری میزان گاز می بایست توسط تکنسین آموزش دیده و بوسیله تجهیز با عملکرد صحیح صورت پذیرد تا از ایمن بودن محصول جهت تخلیه مطمئن شد.

باقی مانده ضد عفونی کننده از جمله (پاکت، کیسه) زباله های خطرناکی هستند که می بایست مطابق قوانین محلی جابجا و بیرون انداخته شوند. استاندارد GAFTA در رابطه با ضد عفونی کردن شامل الزاماتی میشود و قرارداد GAFTA اخیرا به منظور آگاهی خریداران و فروشندگان از تعهداتشان بروزرسانی شده است.

شرکت های مورد تایید GAFTA، تسهیل کننده های کلیدی در انتقال غذا و خوراک دام و طیور در سراسر دنیا هستند. طرفین قرارداد های GAFTA با اطمینان از اینکه خدماتی که این شرکت های تایید شده ارائه می دهند، مطابق  با استانداردها و دستورالعمل ها خواهند بود و متخصصین آموزش های لازم را دیده اند و از طریق ممیزی های مستقل شخص ثالث تایید شده اند، مطمئن خواهند بود که از آخرین فرایند های مورد نیاز مشتریان تبعیت خواهند نمود در حالیکه سازمان ها با هر شکل و اندازه ای قادر خواهند بود در یک سطح نقش ایفا نمایند..

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه  www.gafta.com/approved-registersمراجعه و یا به آدرس ApprovedRegisters@gafta.com ایمیل ارسال نمایید.

برای ثبت نظر باید وارد شوید