دریافت صحیح حقایق سبز

کم کردن تاثیرات ما بر محیط زیست با اندازه گیری اثراتی که واقعاً بر محیط زیست داریم آغاز می شود. یک استاندارد کلیدی از مجموعه استانداردهای ایزو برای ارزیابی و تعیین اطلاعات زیست محیطی به تازگی منتشر شده است.

سازمانها به طور فزاینده ای به دریافت اطلاعات زیست محیطی روی آورده اند تا تصمیمات خود را هدایت شده و منطبق با مقررات ملی یا طرح های تشویقی اخذ نمایند، اما این اطلاعات باید اعتبار سنجی شده و معتبر باشند.

استاندارد ISO 14065، اصول کلی و الزامات نهادهای اعتبار سنجی و تایید اطلاعات زیست محیطی، اصول و الزامات مربوط به نهادهای اعتبار سنجی و تایید کننده صحت بیانیه ها و اطلاعات زیست محیطی را تعیین می کند.

به روز رسانی این استاندارد با هدف تحت پوشش قرار دادن انواع گوناگون اطلاعات زیست محیطی از جمله بیانیه های گازهای گل خانه ای، ردپای کربن و آب، ادعاهای برچسب گذاری محیطی، گزارش دهی پایدار، اطلاعات مربوط به اوراق قرضه سبز و سایر ابزارهای مالی و موارد دیگر است.

این استاندارد کاربردی بخشی از استاندارد ISO/IEC 17029، ارزیابی انطباق – اصول و الزامات کلی برای نهادهای اعتبار سنجی و تایید کننده، است که مبنایی را در اختیار صاحبان برنامه ها، تنظیم کنندگان مقررات و نهادهای تایید کننده صلاحیت، برای ارزیابی و شناسایی صلاحیت و شایستگی نهادهای اعتبار دهی و تایید کننده قرار می دهد.

استاندارد ISO 14065 توسط کمیته فنی ISO/TC 207، مدیریت محیط زیست، کمیته فرعی 7 تدوین و به روز رسانی شده است. مسئولیت دبیرخانه این کمیته فنی بر عهده استاندارد کانادا قرار دارد.

 

منبع: ایزو

مترجم: سعید حسنی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران

برای ثبت نظر باید وارد شوید