تبدیل زباله به منابع مفید

حمایت از حق سیستم ایمن تخلیه فاضلاب

بیش از چهار میلیارد نفر در سراسر جهان هنوز به سیستم تخلیه فاضلاب ایمن دسترسی ندارند و اثرات تغییرات آب و هوایی هم اوضاع را بدتر می کند. به این دلیل، موضوع "سیستم تخلیه فاضلاب پایدار و تغییرات آب و هوایی" از اهمیت خاصی برخوردار است.

در حمایت از این جنبش، ایزو اخیراً استاندارد بین المللی را منتشر کرده که از فناوری های نوین تبدیل پسماندهای انسانی به آب پاک حمایت می کند.

استاندارد ISO 31800 با عنوان واحدهای تصفیه لجن مدفوع- واحدهای بازیابی منابع مستقل از انرژی، پیش ساخته، در مقیاس جامعه- الزامات ایمنی و عملکرد، الزامات و روش های آزمون را به منظور اطمینان از عملکرد و ایمنی واحدهای خدمات رسانی به صدها هزار نفر تعیین می کند.

در کشورهایی که سیستم فاضلاب اصلی برای تصفیه و دفع پسماندهای انسانی وجود ندارد، این واحدهای مستقل می توانند نجاتبخش باشند. استاندارد ایزو 31800 تنها یکی از چندین استاندارد ایزوست که مستقیماً به موضوع آب تمیز و سیستم تخلیه فاضلاب کمک می کند.

استانداردهای ایزو 30500، 46001 و 24521 نیز از دیگر استانداردهای مرتبط با این حوزه هستند.

 

منبع: سایت ایزو

مترجم: پریسا فقیهی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

برای ثبت نظر باید وارد شوید