استاندارد ملی برای سفته های جدید بازنگری می شود

استاندارد ملی به شماره 749 با عنوان «سفته- ویژگی ها» با هدف تعیین ویژگی‌ های سفته های جدید شامل جنس، ابعاد، ضرایب امنیتی، مندرجات و جانمایی آن، تجدیدنظر می شود.
به گزارش دفتر تدوین استانداردهای ملی، این استاندارد با مشارکت نمایندگان کارگروه فنی و رایانه ای ستاد پیشگیری و مقابله با جعل اسناد رسمی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران در حال تجدیدنظر است.
نسخه جدید این استاندارد پس از طرح و تصویب در کمیته ملی بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.gov.ir برای بهره برداری کاربران قرار خواهد گرفت.

برای ثبت نظر باید وارد شوید