پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد، در یادداشتی دستورالعملهای عمومی کار ایمن در دوران پاندمی کووید 19 برای سازمانها را تشریح کرد

به دلیل ماهیت بیماری کووید 19 تاکنون هیچگونه اسناد مرجع الزامی در تدوین یک دستور العمل وجود نداشته است.

مطالب پیش رو پاسخی به بیماری همه گیر کووید 19 و افزایش خطر این بیماری برای سلامتی، ایمنی و رفاه افراد در همه زمینه ‌ها، از جمله در حین کار و محل کار است.

به فراخور شرایط پیش آمده دولت ها، نهادهای نظارتی و سایر نهادهای حرفه‌ ای در سراسر جهان دستورالعمل‌ هایی درباره نحوه کار ایمن در طی بیماری همه گیر کووید 19 منتشر کرده‌اند و هدف این مرقومه ارائه یک مجموعه کلی از دستورالعمل‌ ها است که مکمل اطلاعات قبلی است و از این اصل پشتیبانی می کند که کارکنان نباید ملزم به کار شوند مگر اینکه تمام اقدامات منطقی برای مدیریت خطرات مربوط به کووید 19 انجام شده باشد.

این دستورالعمل شامل توصیه‌ های عملی به سازمان‌ها و کارکنان در مورد چگونگی مدیریت این خطرات است و برای سازمان‌ هایی که فعالیت خود را از سر می گیرند یا سازمان‌ هایی که در طی دوران همه گیری کرونا فعالیت داشته ‌اند و کسانی که فعالیت خود را شروع خواهند کرد مناسب است.

این دستورالعمل عمومی است و برای سازمانها صرف نظر از ماهیت تجاری، حوزه ارائه خدمات، اندازه یا پیچیدگی آنها قابل استفاده است.

با علم به آنکه بسیاری از سازمان های کوچکتر مدیریتهای تخصصی برای بهداشت و ایمنی شغلی (OH&S) ندارند، این دستور العمل می تواند منابع مدیریتی یا انسانی را برای آنها تسهیل کند و اطلاعات لازم را به کارکنان غیر متخصص که این مسئولیتها را انجام می دهند ارایه نماید. جزئیات دقیق تر مربوط به چگونگی انجام وظایف خاص توسط نهادهای تخصصی و طیف گسترده ای از استانداردهای ملی و بین المللی ارایه شده است.

با پیروی از دستورالعمل های ارایه شده، سازمان قادر خواهد بود:

الف. اقدام موثر برای محافظت از کارکنان و سایر ذی نفعان مربوط در برابر خطرات مرتبط با کووید19 را انجام دهد؛

ب. نشان دهد که با استفاده از یک رویکرد سیستماتیک خطرات مرتبط با کووید 19 از بین می برد؛

ج. چارچوبی برای امکان سازگاری به موقع و موثر در برابر شرایط متغیر ایجاد کند.

در صورت بررسی دقیق و با برنامه، استفاده از این دستورالعمل می تواند مزایای زیر را فراهم کند:

الف) منبع منسجمی از روشهای خوب توافق شده و مشاوره دقیق بر اساس دانش فعلی را ارایه می کند.

ب) از ارزیابی جامع ریسک پشتیبانی می کند.  

ج) مثالهای عملی برای روشهای مدیریت ریسک ارائه می دهد.

د) سازمانها را قادر می سازد تا یک روش مشابه را در چندین سایت و برای کارکنان مختلف که فعالیتها و وظایف متفاوتی را انجام می دهند، برنامه ریزی کنند.

ه) به سازمانها کمک می کند تا خطر بیماریهای واگیر را کنترل کنند و مرخصی استعلاجی را به دلیل بیماری های فصلی و بیماری های دیگر (به عنوان مثال سرماخوردگی های معمولی، آنفلوانزا، بیماری های گوارشی) کاهش دهد.

و) به سازمانها در تدوین برنامه دفاعی کمک می کند تا در صورت تغییر سطح ریسک یا محدودیت های عملیاتی، تنظیمات و تغییرات سریع را انجام دهند.

فراموش نکنیم که نکات کلیدی قابل اجرا برای همه سازمانها می تواند اینها باشد :

1-  افزایش بهداشت و امکان ایجاد فاصله فیزیکی موثرترین روش کنترل در برابر بیماری واگیر است.

2- به حداقل رساندن حضور و تعامل فیزیکی میان افراد در محل کار، خطرات را برای کارکنان، مراجعه کنندگان و جامعه کاهش می دهد.

3- مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها درباره مدیریت خطرات منجر به تعامل و عملکرد بهتر می شود.

4- تسهیل و پشتیبانی از دورکاری، سازمان ها را قادر می سازد تا خطرات موجود را برای افرادی که حسب ضرورت نیاز به حضور در محل کار دارند بهتر مدیریت کنند.

5- مدیریت سلامت روان کارکنان به اندازه محافظت از سلامتی و ایمنی بدن مهم است.

6- مدیریت سلامت و ایمنی افرادی که از راه دور کار می کنند برای کاهش تأثیرات ارگونومیک، روانی و سایر خطرات حیاتی است.

7-  ارائه ارتباطات موثر و منظم به کارکنان و سایر افراد مرتبط شرط موفقیت است.

8- اطمینان از استمرار برنامه ریزی ها، نظارت و اتخاذ اقدامات ایمنی سازمان ها را قادر می سازد تا از خطر افزایش سرایت ناشی از خودآگاهی یا آشنایی جلوگیری کنند.

9- ثبت و نگهداری سوابق دقیق افرادی که از نزدیک در کنار هم کار می کنند و مشتریان بخشهای مربوطه (به عنوان مثال رستوران ها) امکان ردیابی موثر تماسها را فراهم می کند.

10- هدایت موثر و گسترش فرهنگ شفاف سازی، حمایتی و باز، به سازمانها کمک می کند تا خطرات مربوط به کووید 19 را مدیریت کنند و توانایی سازمان را برای ادامه فعالیت بدون هرگونه اختلال شدید را افزایش می دهد.

با بیان این نکات، رئوس مطالب دستور العمل را میتوان با همکاری سازمانهای بهداشتی و متخصص اینگونه طرح کرد :

-    برنامه ریزی و ارزیابی خطرات 

          - شناسایی بستر سازمان

         - هدایت و مشارکت کارکنان

-    چگونگی شرایط فیزیکی و بهداشتی محل کار

-    نحوه برخورد و تعامل با مبتلایان قطعی و غیر قطعی کووید 19

-    بهداشت روان و سلامت

-    نحوه برقراری ارتباطات و بازگشت به محل کار

-    نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت شخصی

-    نحوه استفاده از مکانهای عمومی

 

نیره پیروزبخت- بهمن 1399

منبع : استاندارد انگلستان

برای ثبت نظر باید وارد شوید