افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی در سازمان ملی استاندارد ایران

نهمین نشست کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی سازمان ملی استاندارد ایران به منظور توسعه دولت الکترونیک، مطابق نقشه راه ابلاغی رئیسجمهور و با درنظر گرفتن برنامه پنج‌ساله مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان درزمینه ارتقاء و توسعه فناوری اطلاعات، بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی و ایجاد رضایت ذینفعان استاندارد برگزار شد. 
نیره پیروز بخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این جلسه با اشاره به ارائه فازهای اولیه دو سامانه مدیریت میزان مصرف انرژی و  اندازه‌شناسی  در ایام مبارک دهه فجر و ولادت حضرت فاطمه (س)، بر تکمیل بخش‌های ارجاع خودکار و سیستمی درخواست به آزمایشگاه و شرکت‌های بازرسی تأکید کرد و برنامه‌ریزی برای تامین منابع مالی به تناسب میزان تخصیص سازمان برنامه‌ و بودجه به استاندارد را الزامی دانست.
مصطفی رامندی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت فناوری در ارائه خدمات باکیفیت برخط و ضرورت توسعه دولت الکترونیک در شرایط کنونی همه‌گیری ویروس کرونا، خواستار بهبود منابع مالی برای تأمین تجهیزات امنیت اطلاعات، زیرساخت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز شد.
وی ضمن ارائه گزارش اقدامات و دستاوردهای سازمان در ارتباط با هوشمندسازی ، از رونمایی فازهای انجام‌یافته سامانه جدید مدیریت میزان مصرف انرژی و سامانه جدید اندازه‌شناسی خبر داد.

برای ثبت نظر باید وارد شوید