تایید صلاحیت، ابزاری برای ایجاد تعالی و توسعه پایدار

امسال روز جهانی تایید صلاحیت ( 19 خرداد- 9 ژوئن) با شعار « پشتیبانی از اهداف توسعه پایدار» با هدف دستیابی به یک آینده بهتر و پایدارتر طراحی شده است.

روز جهانی تایید صلاحیت سال 2021، نقش تایید صلاحیت در پشتیبانی از اجرای اهداف توسعه پایدار SDGs را مورد تاکید قرار می‌دهد.

برای ثبت نظر باید وارد شوید