استاندارد ایزو 37000 با عنوان "اداره سازمان‌ها" منتشر شد

این سند راهنمایی‌هایی را در مورد نحوه اداره سازمان‌ها ارائه می‌دهد. این استاندارد، اصول و جنبه‌های کلیدی شیوه‌ها را برای راهنمایی نهادهای حاکمیتی و گروه‌های حاکم در مورد نحوه انجام وظایف خود ارائه می‌دهد تا سازمان‌هایی را که آن‌ها اداره می‌کنند بتوانند به اهداف خود برسند. همچنین برای ذینفعانی که در سازمان و حاکمیت آن دخیل هستند یا تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، در نظر گرفته شده است. این استاندارد بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه، مکان، ساختار یا هدف برای همه سازمان‌ها قابل اجرا است.

این استاندارد بر 11 عامل کلیدی تاکید دارد:

1- هدف

2- تولید ارزش

3- استراتژی

4- نگاه کلان

5- پاسخگویی

6- مشارکت ذی‌نفعان

7- رهبری

8- داده‌ها و تصمیمات

9- مدیریت ریسک

10- مسئولیت اجتماعی

11- ماندگاری و عملکرد در طول زمان

برای ثبت نظر باید وارد شوید