برگزاری آزمون انتخاب کارشناس رسمی استاندارد (شخص حقیقی) در سال 1402

به گزارش وبسایت سازمان ملی استاندارد ایران، دبیرخانه مرکزی کمیسیون ستادی انتخاب کارشناس رسمی استاندارد (اشخاص حقیقی) از برگزاری آزمون کتبی سراسری انتخاب کارشناس رسمی در زمینه های استانداردسازی، تائید صلاحیت، اندازه شناسی و ارزیابی انطباق در 7 مهر ماه خبر داد.
جزئیات برگزاری آزمون بزودی از طریق پایگاههای اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران و ادارات کل استانی به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

ضمنا آن دسته از کارشناسان رسمی استاندارد (اشخاص حقیقی) که مدت اعتبار پروانه کارشناسی آن ها منقضی گردیده است ، برابر  روش اجرایی "فرآیند انتخاب کارشناس رسمی استاندارد به شماره 143/266/ر مورخ 1402/02/18 ، نسبت به تکمیل دقیق و تحویل مدارک به ادارات کل استاندارد استان ها جهت بررسی و ارسال به کمیسیون اقدام نمایند .

برای ثبت نظر باید وارد شوید