اعلام نتایج نهایی آزمون بازرسی محموله ها و مخازن سوخت نفتكش ها (كشتی)

نتایج  نهایی آزمون بازرسی محموله ها و مخازن سوخت نفکش ها (کشتی) سال 1402 اعلام گردید.

مشاهده نتایج

برای ثبت نظر باید وارد شوید