جزوه آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 17020 (ویرایش ششم)

جزوه آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 17020 ...


استاندارد ایزو 17020، الزاماتی که نهادهای (شرکت‌های) بازرسی کننده باید رعایت کنند را مشخص می‌نماید. این الزامات در  فصل مطابق شرح زیر آمده است:

  • الزامات عمومی
  • الزامات ساختاری
  • الزامات منابع
  • الزامات فرآیندی
  • الزامات سیستم مدیریت


فایل دانلودی
100,000 هزار تومان