خدمات بازرسی

بازرسی کالا شامل بازرسی از مواد اولیه، بازرسی حین تولید، بازرسی پیش از حمل و حین بارگیری می‌باشد. بازرسی شامل کنترل کمیت، کیفیت و بسته‌بندی کالا می‌باشد. کیفیت کالا بر اساس استاندارد یا مشخصات فنی ارزیابی می‌شود. در ایران، اگر کالایی مشمول استاندارد اجباری باشد، نیاز به گواهی بازرسی COI می‌باشد. همچنین مطابق قوانین و مقررات ارزی، واردکنندگان کلیه کالاها ملزم به ارائه گواهی بازرسی می‌باشند که شرکت‌های بازرسی جهت ارائه به بانک، گواهی IC صادر می‌نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.